Department of Industry, NEPAL

 

  

 उद्योग विभागको वेबसाइटमा स्वागत छ ।

औद्योगिक विकासको माध्यमबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने क्रममा उद्योग सम्वन्धी नीति नियम तथा कानूनको कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवार रहेको उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागहरु मध्ये उद्योग विभाग पनि एउटा हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन भए पछि  स्थीर जेथा तीन करोड रुपैया भन्दा बढी भएको मझौला तथा ठुला उद्योगहरुको दर्ता तथा प्रशासन यस विभागको कार्य क्षेत्रभित्र पर्दछन् । यसै गरी उद्योग व्यवसायमा हुने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्वन्धी तथा औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी कार्यहरु पनि यस विभागको कार्य क्षेत्रभित्र पर्दछन् ।

 

Industrial Information System (Internal Use Only)

Industrial Information System

You are here: गृहपृष्ठ