Clear
SN Notice Title Category Related Section Published Details
1. स्वतः प्रकाशन (२०७९-८० दोस्रो त्रैमासिक) Right to Information Department Of Industry 2023-03-20
 
2. २०७९ फागुन महिनामा सम्पादित कार्यहरुको विवरण News & Notice Department Of Industry 2023-03-19
 
3. Monthly FDI Approval Report of Falgun. News & Notice Foreign Investment & Technology Transfer Section 2023-03-15
 
4. २०७९/०४/०१ देखि मिति २०७९/१०/२९ गते माघ मसान्तसम्मको विवरण. News & Notice Department Of Industry 2023-02-28
 
5. २०७९/०४/०१ देखि मिति २०७९/१०/२९ गते माघ महिनासम्मको प्रगति News & Notice Department Of Industry 2023-02-24
 
6. विदेशी लगानी सम्बन्धी २०७९ माघ महिनाको प्रगति । News & Notice Foreign Investment & Technology Transfer Section 2023-02-15
 
7. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना News & Notice Tender Notice Department Of Industry 2023-02-02
 
8. उद्योग विभागको आ.व. २०७९/८० को पुस मसान्त र आ.व.२०७८/७९ को सोही अवधिमा उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति लगायतको तुलनात्मक विवरण News & Notice Planning, Monitoring & Industrial Statistics Section 2023-01-18
 
9. २०७९ पौष महिनाको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाको प्रगति विवरण । News & Notice Foreign Investment & Technology Transfer Section 2023-01-17
 
10. २०७९ मंशिर महिनाको विदेशी लगानी स्वीकृति विवरण News & Notice Foreign Investment & Technology Transfer Section 2022-12-22
 
11. Trademark Directives Guidelines Department Of Industry 2022-12-13
 
12. ट्रेडमार्क प्रयोग सम्बन्धी सूचना News & Notice Department Of Industry 2022-12-13
 
13. विदेशी लगानीको लेखांकन सम्बन्धी सूचना News & Notice Foreign Investment & Technology Transfer Section 2022-12-12
 
14. Progress Report News & Notice Department Of Industry 2022-12-11
 
15. Invitation for bids News & Notice Tender Notice Department Of Industry 2022-12-06
 
Showing 1 to 15 of 144 records