क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
१. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सूचना समाचार बोलपत्र उद्योग विभाग २०७९-१०-१९
 
२. बोलपत्र आह्वानको सूचना सूचना समाचार बोलपत्र उद्योग विभाग २०७९-०८-२०
 
३. कम्प्युटर र प्रिन्टर खरिदका लागि सिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना सूचना समाचार बोलपत्र उद्योग विभाग २०७९-०८-०२
 
४. सवारी साधन (मोटरसाइकल) खरिद सम्वन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । बोलपत्र योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०७७-११-१९
 
जम्मा मध्ये देखि सम्मका अभिलेखहरु