क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
१. विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा तोक्ने सम्बन्धी सूचना । राजपत्रमा प्रकाशित सूचना विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०९-२०
 
२. स्वचालित मार्ग र विदेशी लगानीको माथिल्लो सीमा,उद्योग व्यवसायका क्षेत्र तोक्ने सम्बन्धी राजपत्र। राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उद्योग विभाग २०८०-०७-१६
 
३. इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्दा विषय तथा शर्त सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उद्योग विभाग २०७९-११-१८
 
४. औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ वमोजिम म्याद थप गरी वाधा अड्काउ फुकाउने राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उद्योग विभाग २०७९-०४-१९
 
५. इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्दाका शर्त,भ्याक्सिन तथा लिक्विड अक्सिजन उद्योगलाई दिइने छुट सहुलियत तथा सुविधा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उद्योग विभाग २०७८-०४-२६
 
६. औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को अनुसूची ८ मा हेरफेर गरेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उद्योग विभाग २०७७-१२-०९
 
जम्मा मध्ये देखि सम्मका अभिलेखहरु