क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
१. एकल विन्दु सेवा केन्द्र-विदेशी लगानी (अंग्रेजी संस्करण) ब्रोसियर उद्योग विभाग २०८०-१२-१८
 
२. एकल विन्दु सेवा केन्द्र-विदेशी लगानी (कोरियन संस्करण) ब्रोसियर उद्योग विभाग २०८०-१२-१८
 
३. एकल विन्दु सेवा केन्द्र-विदेशी लगानी (जापानिज संस्करण) ब्रोसियर उद्योग विभाग २०८०-१२-१८
 
४. एकल विन्दु सेवा केन्द्र-विदेशी लगानी (चाइनिज संस्करण) ब्रोसियर उद्योग विभाग २०८०-१२-१८
 
५. एकल विन्दु सेवा केन्द्र-विदेशी लगानी (नेपाली संस्करण) ब्रोसियर उद्योग विभाग २०८०-१२-१८
 
जम्मा मध्ये देखि सम्मका अभिलेखहरु