क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
१. Industry Management Information System (IMIS) प्रयोग सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यप्रकृया प्रोसिडुअल म्यानुअल उद्योग विभाग २०७९-०३-१५
 
२. प्रोसिडुअल म्यानुअल प्रोसिडुअल म्यानुअल उद्योग विभाग २०७८-०१-११
 
जम्मा मध्ये देखि सम्मका अभिलेखहरु