/ सूचना समाचार

उद्योग विभागको आ.व. २०७९/८० को पुस मसान्त र आ.व.२०७८/७९ को सोही अवधिमा उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति लगायतको तुलनात्मक विवरण

योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०७९ माघ ४ गते बुधबार १२:३९:०९ बजे

उद्योग विभागको आ.व. २०७९/८०  को पुस मसान्त र आ.व.२०७८/७९ को सोही अवधिमा उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति लगायतको तुलनात्मक विवरण

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप सूचना समाचार