/ कार्यविधि तथा मापदण्ड

औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको बैठक संचालन कार्यविधि,२०८०

उद्योग विभाग २०८० आश्विन २१ गते आइतबार २२:२१:०० बजे

औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको बैठक संचालन कार्यविधि,२०८०

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप कार्यविधि तथा मापदण्ड