/ उद्योग विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर समारोह