/ “स्वदेशी उत्पादन अभियानः उद्यमीको सम्मान” नाराका साथ नवौं उद्योग दिवसको मूल समारोह तयारी सम्बन्धमा छलफल ।