/ उद्योग बिभागका महानिर्देशक श्री बाबुराम गौतम र अध्यागमन बिभागका महानिर्देशक श्री रुद्रसिङ तामाङ बिच API सम्बन्धमा MOU सम्पन्न ।