/ यस बिभागका महानिर्देशक श्री बाबुराम गौतमज्यूको विदाई कार्यक्रमका झलकहरु