क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
१. २०७८ देखी २०८० (हालसम्म) IEE स्वीकृत सूचि । प्रकाशन प्रविधि तथा वातावरण शाखा २०८०-०५-१९
 
२. स्टार्टअप कर्जाका लागि परियोजना प्रस्तावको ढाँचा अनुसूची-१ को सफ्ट कपी डाउनलोड गर्न सकिने सूचना समाचार प्रकाशन प्रविधि तथा वातावरण शाखा २०७९-१२-१६
 
३. लघु घरेलु तथा साना उद्योग तथ्यांक प्रकाशन औद्योगिक तथ्याङ्क योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०७९-०८-१२
 
४. स्वतः प्रकाशन (२०७८ पौष मसान्तसम्म) प्रकाशन प्रशासन तथा सुविधा शाखा २०७८-१०-२३
 
जम्मा मध्ये देखि सम्मका अभिलेखहरु