Clear
SN Notice Title Category Related Section Published Details
121. औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ Laws & Regulations Rule Department Of Industry 2021-04-23
 
122. Industrial Enterprises Act, 2020 Laws & Regulations Act Department Of Industry 2021-04-23
 
123. Foreign Investment & Technology Transfer Act, 2019 Laws & Regulations Act Department Of Industry 2021-04-23
 
124. Patent, Design & Trademark Act Laws & Regulations Act Department Of Industry 2021-03-23
 
125. औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को अनुसूची ८ मा हेरफेर गरेको Nepal Gazette Notices Department Of Industry 2021-03-22
 
126. Private Firm Registration Act Laws & Regulations Act Department Of Industry 2021-03-18
 
127. Partnership Act Laws & Regulations Act Department Of Industry 2021-03-18
 
128. Company Act Laws & Regulations Act Department Of Industry 2021-03-17
 
129. संक्षिप्त सूची तयार गरिएको सूचना । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) News & Notice Department Of Industry 2021-03-13
 
130. वालुवा प्रशोधन गर्ने उद्योगको अनुमति, दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ Laws & Regulations Procedures & Standards Department Of Industry 2021-03-11
 
131. बिदेशी लगानी स्वीकृत भएका उधोगीहरुलाई लगानी भिसा सिफारिस समब्न्धी सूचना । News & Notice Foreign Investment & Technology Transfer Section 2021-03-04
 
132. शाखा उद्योग सम्बन्धी आवेदन सम्बन्धी सूचना । News & Notice Industry Registration & Licensing Section 2021-03-04
 
133. व्यावसायिक समाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा । News & Notice Administration & Facility Section 2021-03-04
 
134. उधोग विभागको EOI आब्हानको सूचना । News & Notice Department Of Industry 2021-03-04
 
135. उद्योग दिवस, २०७७ को शुभकामना मन्तव्य । News & Notice Department Of Industry 2021-03-04
 
Showing 121 to 135 of 144 records