Clear
SN Notice Title Category Related Section Published Details
16. इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्दा विषय तथा शर्त सम्बन्धी सूचना Nepal Gazette Notices Department Of Industry 2023-03-02
 
17. २०७९/०४/०१ देखि मिति २०७९/१०/२९ गते माघ मसान्तसम्मको विवरण. News & Notice Department Of Industry 2023-02-28
 
18. २०७९/०४/०१ देखि मिति २०७९/१०/२९ गते माघ महिनासम्मको प्रगति News & Notice Department Of Industry 2023-02-24
 
19. स्वतः प्रकाशन (२०७९-८० दोस्रो त्रैमासिक) Right to Information Department Of Industry 2023-02-17
 
20. विदेशी लगानी सम्बन्धी २०७९ माघ महिनाको प्रगति । News & Notice Foreign Investment & Technology Transfer Section 2023-02-15
 
21. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना News & Notice Tender Notice Department Of Industry 2023-02-02
 
22. उद्योग विभागको आ.व. २०७९/८० को पुस मसान्त र आ.व.२०७८/७९ को सोही अवधिमा उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति लगायतको तुलनात्मक विवरण News & Notice Planning, Monitoring & Industrial Statistics Section 2023-01-18
 
23. २०७९ पौष महिनाको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाको प्रगति विवरण । News & Notice Foreign Investment & Technology Transfer Section 2023-01-17
 
24. २०७९ मंशिर महिनाको विदेशी लगानी स्वीकृति विवरण News & Notice Foreign Investment & Technology Transfer Section 2022-12-22
 
25. Trademark Directives Guidelines Department Of Industry 2022-12-13
 
26. ट्रेडमार्क प्रयोग सम्बन्धी सूचना News & Notice Department Of Industry 2022-12-13
 
27. विदेशी लगानीको लेखांकन सम्बन्धी सूचना News & Notice Foreign Investment & Technology Transfer Section 2022-12-12
 
28. Progress Report News & Notice Department Of Industry 2022-12-11
 
29. Invitation for bids News & Notice Tender Notice Department Of Industry 2022-12-06
 
30. Industrial Statistics(2021/22) Industry Statistics Planning, Monitoring & Industrial Statistics Section 2022-11-28
 
Showing 16 to 30 of 158 records