क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
१६. औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने गरी सुपारी, केराउ र मरिच पैठारीका लागि पेश गर्ने निवेदन तथा कागजातहरुको सूची । सूचना समाचार उद्योग विभाग २०८०-०७-१७
 
१७. स्वचालित मार्ग र विदेशी लगानीको माथिल्लो सीमा,उद्योग व्यवसायका क्षेत्र तोक्ने सम्बन्धी राजपत्र। राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उद्योग विभाग २०८०-०७-१६
 
१८. Monthly FDI Approval Report of 2080, Ashwin. सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०७-०१
 
१९. आ.व २०७९/०८० उद्योग दर्ता विवरण । सूचना समाचार उद्योग विभाग २०८०-०६-३०
 
२०. Standard Measurement and Weight Act, 2025 (1968) ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२९
 
२१. Mines-and-Minerals-Act-2042-1985 ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२५
 
२२. Petroleum-Act-2040-1983 ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२५
 
२३. Nepal-standards-certification-mark-act-2037 ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२५
 
२४. The Patent-Design-and-Trademark-act-2022-1965 ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२५
 
२५. Bonus Act, 2030(1974) ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२५
 
२६. Public Private Partership and Investment Act, 2019 ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२५
 
२७. Special Economic Zone Act, 2073 ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२५
 
२८. Industrial Enterprises Development Institure ACT, 2053 (1996) ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२५
 
२९. The Industrial Enterprises Act , 2076 (2020) ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२५
 
३०. ढुङ्गा,गिट्टी तथा वालुवा प्रशोधन गर्ने उद्देश्यको उद्योगको अनुमति सम्वन्धी सूचना। सूचना समाचार उद्योग विभाग २०८०-०६-२१
 
जम्मा १९९ मध्ये १६ देखि ३० सम्मका अभिलेखहरु