क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
६१. लघु घरेलु तथा साना उद्योग तथ्यांक प्रकाशन औद्योगिक तथ्याङ्क योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०७९-०८-१२
 
६२. आठौँ उद्योग दिवसको उपलक्षमा महानिर्देशकज्यूको शुभकामना सूचना समाचार उद्योग विभाग २०७९-०८-०९
 
६३. स्वतः प्रकाशन (२०७९-८० प्रथम त्रैमासिक) सूचनाको हक सम्बन्धि विवरण उद्योग विभाग २०७९-०८-०७
 
६४. कम्प्युटर र प्रिन्टर खरिदका लागि सिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना सूचना समाचार बोलपत्र उद्योग विभाग २०७९-०८-०२
 
६५. चमेना गृह (क्यान्टिन) सञ्चालन सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र प्रस्ताव आह्वानको सूचना सूचना समाचार प्रशासन तथा सुविधा शाखा २०७९-०७-१८
 
६६. व्यवसायिक भिषा सिफारिस सम्बन्धमा सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०७९-०७-१७
 
६७. निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ दोश्रो संशोधन (२०७९) कार्यविधि तथा मापदण्ड उद्योग विभाग २०७९-०७-०३
 
६८. एकलबिन्दु सेवा केन्द्र (अङ्ग्रेजी संस्करण) ब्रोसियर उद्योग विभाग २०७९-०५-२८
 
६९. स्वतः प्रकाशन (आ.व. २०७८/०७९) सूचनाको हक सम्बन्धि विवरण उद्योग विभाग २०७९-०५-०५
 
७०. नेपालमा विदेशी लगानी प्रतिवेदनहरु विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०७९-०४-२२
 
७१. औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको मिति २०७९।०४।१९ मा बसेको २३६ औँ बैठकका निर्णयहरु सूचना समाचार उद्योग विभाग २०७९-०४-२०
 
७२. औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ वमोजिम म्याद थप गरी वाधा अड्काउ फुकाउने राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उद्योग विभाग २०७९-०४-१९
 
७३. उद्योग विभागको आ.व. २०७८/७९को असार मसान्त र आ.व.२०७७/७८ को सोही अवधिमा उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति लगायतको तुलनात्मक विवरण सूचना समाचार योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०७९-०४-०३
 
७४. औद्योगिक सम्पत्ति बुलेटिन प्रकाशन गरिएको सूचना । सूचना समाचार औद्योगिक सम्पत्ति शाखा (क) २०७९-०३-३१
 
७५. Industry Management Information System (IMIS) प्रयोग सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यप्रकृया प्रोसिडुअल म्यानुअल उद्योग विभाग २०७९-०३-१५
 
जम्मा १८८ मध्ये ६१ देखि ७५ सम्मका अभिलेखहरु