Clear
SN Notice Title Category Related Section Published Details
31. आर्थिक अध्यादेश , २०७८ को दफा ३३ कार्यान्वयन सम्बन्धमा । News & Notice Department Of Industry 2021-09-12
 
32. Public Private Partnership and Investment Act, 2019 Act Department Of Industry 2021-09-10
 
33. इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्दाका शर्त,भ्याक्सिन तथा लिक्विड अक्सिजन उद्योगलाई दिइने छुट सहुलियत तथा सुविधा Nepal Gazette Notices Department Of Industry 2021-08-10
 
34. दावि विरोध गर्ने, हदम्याद, म्याद, तारेख थाम्ने थमाउने सम्बन्धी सूचना । News & Notice Law Section 2021-07-30
 
35. उद्योग विभागको आ.व. २०७७/७८ र आ.व.२०७६/७७ को उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति लगायतको तुलनात्मक विवरण News & Notice Department Of Industry 2021-07-27
 
36. Collective Mark Guidelines Guidelines Department Of Industry 2021-07-16
 
37. Detail Study of Self-Reliant Industrial Goods in Nepal(Detail Report-English)-2077 Reports Planning, Monitoring & Industrial Statistics Section 2021-07-04
 
38. Detail Study of Self-Reliant Industrial Goods Summary (Nepali)-2077 Reports Planning, Monitoring & Industrial Statistics Section 2021-07-04
 
39. Study and Implementation of Energy Management System in Selected Manufacturing industries( Summary Report Nepali)-2077 Reports Planning, Monitoring & Industrial Statistics Section 2021-07-04
 
40. Detail Study of Pharmaceutical and Medicine Manufacturing Industries in Nepal Reports Planning, Monitoring & Industrial Statistics Section 2021-07-03
 
41. College Bag Schemes Department Of Industry 2021-06-20
 
42. dry cleaners Schemes Department Of Industry 2021-06-20
 
43. Cheese , butter, yogurt industry Schemes Department Of Industry 2021-06-20
 
44. Pashmina Industry Schemes Department Of Industry 2021-06-20
 
45. Activated charcoal industry Schemes Department Of Industry 2021-06-20
 
Showing 31 to 45 of 125 records