क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
९१. निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ दोश्रो संशोधन (२०७९) कार्यविधि तथा मापदण्ड उद्योग विभाग २०७९-०७-०३
 
९२. स्वतः प्रकाशन (आ.व. २०७८/०७९) सूचनाको हक सम्बन्धि विवरण उद्योग विभाग २०७९-०५-०५
 
९३. नेपालमा विदेशी लगानी प्रतिवेदनहरु विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०७९-०४-२२
 
९४. औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको मिति २०७९।०४।१९ मा बसेको २३६ औँ बैठकका निर्णयहरु सूचना समाचार उद्योग विभाग २०७९-०४-२०
 
९५. औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ वमोजिम म्याद थप गरी वाधा अड्काउ फुकाउने राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उद्योग विभाग २०७९-०४-१९
 
९६. उद्योग विभागको आ.व. २०७८/७९को असार मसान्त र आ.व.२०७७/७८ को सोही अवधिमा उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति लगायतको तुलनात्मक विवरण सूचना समाचार योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०७९-०४-०३
 
९७. औद्योगिक सम्पत्ति बुलेटिन प्रकाशन गरिएको सूचना । सूचना समाचार औद्योगिक सम्पत्ति शाखा (क) २०७९-०३-३१
 
९८. Industry Management Information System (IMIS) प्रयोग सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यप्रकृया प्रोसिडुअल म्यानुअल उद्योग विभाग २०७९-०३-१५
 
९९. Industry Management Information System सम्बन्धी सूचना सूचना समाचार उद्योग विभाग २०७९-०३-१४
 
१००. उद्योग सञ्चालन म्याद थप सम्बन्धी सूचना सूचना समाचार उद्योग विभाग २०७९-०२-३१
 
१०१. उद्योग विभागको न्यूरोड स्थित घरजग्गा भाडामा दिने सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र अहवान सूचना समाचार उद्योग विभाग २०७९-०२-१६
 
१०२. विश्व वौद्धिक सम्पत्ति दिवसको अवसरमा माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीज्युको शुभकामना मन्तव्य सूचना समाचार उद्योग विभाग २०७९-०१-१३
 
१०३. विश्व वौद्धिक सम्पत्ति दिवसको अवसरमा महानिर्देशकज्यूको शुभकामना मन्तव्य सूचना समाचार उद्योग विभाग २०७९-०१-१३
 
१०४. उद्योग विभागको आ.व. २०७८/७९ को चैत मसान्त र आ.व.२०७७/७८ को सोही अवधिमा उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति लगायतको तुलनात्मक विवरण सूचना समाचार योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०७९-०१-०५
 
१०५. औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८ नियमावली उद्योग विभाग २०७८-१२-२२
 
जम्मा २०९ मध्ये ९१ देखि १०५ सम्मका अभिलेखहरु